راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی

راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی24 فروردین 1400


با سلام 
دانشجویان گرامی

راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم توسط دانشجویان بصورت مجازی به شرح پیوست می باشد.
  
 
راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی