اطلاعیه در خصوص کلاس (استاد اوجی)

اطلاعیه در خصوص کلاس (استاد اوجی)24 فروردین 1400

#اطلاعیه

🔴🔵زمان برگزاری کلاس جبرانی درس  کاربرد اصطلاحات در ترجمه با استاد اوجی ؛

🔺  کلاس جبرانی  درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه  با استاد اوجی  در روز پنجشنبه  مورخ۰۰/۰۱/۲۶ و ۰۰/۰۲/۲ و ۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار می‌شود .

اداره آموزش مرکز سیاحان

🌐 fh37-uast.ac.ir
🔗Instagram.com/uast37
🔗t.me/uast37
اطلاعیه در خصوص کلاس (استاد اوجی)