فرم عضویت انجمن‎های علمی مرکز آموزش علمی کاربردی سیاحان
حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق که اندیشه هایی گرانمایه را از تلالو انوار لایزال خداویش ،غنا بخشید که با آمیزهای از دانش و تقوا، آیینه ای شوند مصور از محاسن و روشنایی بخش .
 
انجمنهای علمی دانشجویی به منظور ایجاد نشاط علمی و تقویت آن در میان دانشجویان و حمایت از فعالیتهای جمعی و خودجوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی درحوزهی تخصصی و متناسب با رشته تحصیلی تشکیل شده است.
 
دانشجوی گرامی با توجه به مطالب بیان شده ،در صورت تمایل فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید.